Alt er forgængeligt. Alt forandrer sig over tid.

Bjerge og klipper forvitrer og bliver til sandkorn. Vind og havstrømme flytter sandet over oceaner. Det lagrer sig i vidtstrakte landskaber. Steder bliver til og forsvinder igen. Fire gange i døgnet trækker tidevandet en milliard kubikmeter vand gennem Vadehavet, flytter mudder og sand og skaber vade- og sandflader. Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, er et sted, der bliver til hver dag.

Udstillingens titel First There is a Mountain gør opmærksom på, at alt omkring os er i forandring.

Please accept marketing cookies to view this video.

First there is a mountain,
then there is no mountain,
then there is.

 - Citat af Qingyuan Weixin, 9. århundrede

Udtrykket er centralt for den buddhistiske lære. Det peger på, hvordan vi mennesker opfatter og forstår vores habitat og verden omkring os.

I tre temaer sætter First There is a Mountain fokus på sandets betydning for os mennesker - lokalt for Vadehavets kultur og natur, historisk og i fremtiden, og globalt som en svindende naturressource.  

En historisk markør

Blåvandshuk, der er den nordligste del af Vadehavet, opstod for 2000-3500 år siden, hvor øerne Langli, Fanø og Rømø eroderede bort, før de først ca. 1500 år senere dukkede op igen. Siden da har mennesker boet ved kysten og indrettet sig efter tidevandets og vindens luner. Plantager er plantet for at holde sandet væk fra landbrugsjorden, mens sandbunden få kilometer derfra er fredet.

Et sanseligt materiale

De fleste har leget med sand. Det kan være hvidt, gråt, brunt og sort, men tæt på indeholder det alle farver. Det danske strandsand indeholder 95% kvarts, som blev bragt hertil med istiden. Sand flytter sig konstant, alligevel forsvinder det aldrig og bliver et habitat - over vand for tanglopper og insekter, i vadesandet for sandorme, slikkrebs, muslinger og fisk.

En uvurdelig ressource

Noget sand bliver udvundet til byggematerialer, mens andet bliver brugt i sandfordringer på lokalt og globalt. Og mens det dyrebare sand svinder ind, breder det sig i tørkeramte områder. Som ingrediens i beton, kystbeskyttelse og naturkraft bliver sand hurtigt hvirvlet ind i politiske dagsordener, lokalt og globalt.

Empathic Environments

Udstillingen First There Is A Mountain er kurateret af Empathic Environments, som består af kunsthistoriker Stenka Hellfach og arkitekt maa og journalist Tyra Dokkedahl. I deres samarbejde undersøger, udfolder og formidler de steders betydninger og potentialer og udvikler kunstprojekter, der forbinder mennesker til steder. 
Empathic Environments arbejder på tværs af kunst, arkitektur og landskab og udvikler strategier, kunstprojekter, udstillinger, faglige seminarer og events. Empathic Environments har blandt andet udviklet kunststrategien i Varde Kommune (2021). 

Stenka Hellfach

Uddannet mag.art i kunsthistorie fra Århus Universitet (2003). Hun bor og arbejder i København.

Stenka Hellfach driver Somewhere – Public Art Agency.Somewhere udvikler kunst i bygninger, byrum og landskaber, der skaber ekstraordinære oplevelser og engagement omkring aktuelle spørgsmål, lokalt som globalt. Somewhere tror på kunstens evne til at skabe unikke og vedkommende steder, som mennesker forbinder sig til og værner om.

Kurator Stenka Hellfach 2 AL4W0737©NTR
Billede Tyra Dokkedahl Kurator

Tyra Dokkedahl

Arkitekt MAA og journalist Tyra Dokkedahl er uddannet fra Det Kongelige Akademi (2012) og Danmarks Medie og Journalisthøjskole (2021). Hun bor og arbejder i København.

Tyra Dokkedahl driver Seriously Fun – Bureau for kunst og formidling i bygninger, byer og landskaber. Seriously Fun omsætter visioner og strategier for stedet i kunst- og formidlingsprojekter, der gør indtryk på modtageren.