Om Wadden Tide

First There Is A Mountain er den fjerde Wadden Tide udstilling. Udstillingen afholdes i Blåvandshuk, hvor Vadehavet grænser mod nord. 

Varde Kommune afholder First There Is A Mountain i samarbejde med Vardemuseerne, Naturpark Vesterhavet, Nationalpark Vadehavet, Destination Vesterhavet og Blåvandshuk Erhvervsforening. 

First There Is A Mountain er kurateret af Empathic Environments ved Stenka Hellfach og Tyra Dokkedahl. 

Udstillingen og formidlingsprogrammet bliver til med støtte fra 15. Juni Fonden, Den Jyske Kunstfond, Statens Kunstfond, Augustinusfonden, Blåvandshuk Aktivitetscenter, Region Syddanmark, Kulturregion Midt- og Vestjylland, Nationalpark Vadehavet og Varde Kommunes Kunstudvalg.

Baggrund

Wadden Tide blev afholdt i 2014, 2016 og 2019 som del af Kulturregion Vadehavet. I 2019 kom der turister fra Danmark og Europa specifikt for at opleve udstillingen, der havde 90-110.000 besøgende. 

I 2021 overtog Varde Kommune Wadden Tide som en del af kommunens satsning på kulturturisme. 
Wadden Tide skal blive en tilbagevendende kunstbegivenhed hvert 3. år. 

Målet er at Wadden Tide bliver kendt lokalt, nationalt og internationalt som en gratis open-air udstilling med nyskabende kunst, der sætter tidens største spørgsmål på dagsordenen i en lokal kontekst. 

Organisation og samarbejdsrelationer 

Wadden Tide bliver udviklet af professionelle kunstaktører, der sikrer interesse og anerkendelse internationalt, nationalt og lokalt.

Organisation

Varde Kommune er projektejer i et tæt samarbejde med Vardemuseerne. 

Sekretariat

Projektleder ansat i Varde Kommune, Kultur og Fritid.

Kuratorteam

Udstillingen udvikles i et samarbejde med kuratorteamet Empathic Environments v/ kunsthistorier Stenka Hellfach fra Somewhere og arkitekt Tyra Dokkedahl fra Seriously Fun. Teamet har tidligere udviklet Kunststrategi til Varde Kommune.

Samarbejdspartnere

 • Destination Vesterhavet: Destinationen stiller faglig viden om turisme til rådighed. 
 • Nationalpark Vadehavet: Nationalparken stiller faglig viden om Vadehavets natur og kultur til rådighed  
 • Vardemuseerne/NaturKulturVarde/Læring: Vardemuseerne stiller med faglig viden og bidrager til formidlingsprogrammet og undervisningsforløb
 • Vardemuseerne/Janus Bygningen: Janus stiller med kunstfaglig viden og bidrager til de faglige seminarer. 
 • Blåvand-Ho Erhverv: Erhvervsforeningen bidrager med viden og forbindelser til de lokale erhverv, fødevareproducenter og restauranter i Blåvand
 • Blåvand-Ho Borgerforening: Borgerforeningen bidrager med viden og forbindelser til de lokale i Blåvand samt til formidlingsprogrammet. 
 • ProVarde, kulturforeninger/kulturinstitutioner, teaterforeningen Syvkanten i forbindelse med udvikling af performances.
 • Øvrige samarbejdspartnere: Design.Fordi, Flying October, FULDENDT Rådgivende Ingenører, Motel Garni, Hr. Skov, Vild Mad Morten Vinding, Høfde4, Mette Martinussens Madteater, Junge's bakery and pancake house

Styregruppe

 • Kultur og Fritid, Varde Kommune
 • Vardemuseerne/JANUS
 • Destination Vesterhavet
 • Nationalpark Vadehavet
 • Blåvand-Ho Erhverv
 • Blåvand-Ho Borgerforening

Tak til alle samarbejdspartnere og alle, der støtter Wadden Tide 2023