Besøg Wadden Tide

Wadden Tide finder sted på stranden ved Blåvandshuk Fyr
fra d. 31. august til d. 1. oktober 2023.

Udstillingen på stranden strækker sig over cirka 1 kilometer.

Parkering: Der er en parkeringsplads ved Blåvandshuk Fyr.

Blåvandshuk Fyr 
Fyrvej 106
6857 Blåvand

Verdensarv

Wadden Tide er en tilbagevendende kunstudstilling i Blåvand og Nationalpark Vadehavet. Når du besøger udstillingen er der også mulighed for nye oplevelser af UNESCO’s verdensarvsområde.

Et Vadehav – en fælles UNESCO Verdenarv

Vadehavet er et af verdens største tidevandsområder. Det består af øer, tidevandskanaler, løb, mudderflader og kyst, som hele tiden ændrer form og nogle gange endda sted. Det indeholder stor diversitet i plante- og dyreliv og er et af verdens mest produktive økosystemer.

To gange om dagen forandrer Vadehavet sig markant - fra kilometervis af mudderflade fyldt med liv til havoverflade kruset af bølger.

Vadehavet er natur, vild og utæmmet. Hvad enten det er dyr eller planter, må arterne være klar til at overleve de omskiftelige betingelser. Livet kan være udfordrende, og hvert dyr eller plante har tilpasset sig de specielle forhold.

Du kan besøge Vadehavet – UNESCO Verdensarv og nationalpark

Vi anbefaler: Den Gl. Redningsstation på Skallingen. Skallingvej 60, 6857 Blåvand

Som et af landets yngste stykker land, har Skallingen en helt særlig betydning i vores forståelse af, hvordan marsken etablerer sig. Her er det de seneste 100 år sket foran øjnene på videnskaben. Denne viden formidles i en ny udstilling i Den Gl. Redningsstation, hvor du også kan spise din medbragte madpakke - og tilflugtssted for de uheldige, som måtte blive fanget af højvandet derude.

Længere sydpå ad kysten er der andre udflugtsmål i verdensarv og nationalparken: 

Verdensarv Vadehavet: https://www.waddensea-worldheritage.org/da 
Nationalpark Vadehavet: https://nationalparkvadehavet.dk/