Vadehavets kultur og natur

Vadehavets kultur og natur

Vadehavets kultur og natur

Wadden Tide sætter fokus på det stedsspecifikke ved kulturen og naturen omkring Vadehavet og på temaer, der krydser verdenshavene. Udstillingen placerer sig i både nationalpark og verdensarv – et enestående område af Danmark, som netop kan opleves i kulturfilmen ”Kaldet fra Vadehavet”. 

Den mangfoldige vadehavskultur er skildret i kulturfilmen, som en poetisk rejse gennem de smukke fortællinger om landskab, byer, steder og mennesker. Her er panoramalandskaber, lange kig mod horisonterne og nærbilleder af natur og mennesker. Se filmen.

Filmen er lavet under NAKUWA-projektet, som er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. (NAKUWA har fokus på bæredygtige natur- og kulturturisme i Verdensarv Vadehavet).