Støttes af...

Tak til ...

Tak til ...

Kulturregion Vadehavet vil gerne rette en stor tak til Nationalpark Vadehavet, som støtter Wadden Tide. Nationalparken skriver følgende:

"Nationalpark Vadehavet støtter Wadden Tide, som en natur- og kulturoplevelse med en meget høj kvalitet. Wadden Tide er med til at udbrede kendskabet til Nationalpark Vadehavet, som ud over natur og verdensarv også har fokus på kulturen."