Fotohæfte om Wadden Tide

Fotohæfte om Wadden Tide

Fotohæfte om Wadden Tide

Fotograf Tim Johnson fra Isle of Wreight fulgte processen i udstillingens opbygning og dokumenterer, da tolv danske og internationale kunstnere arbejdede i klitterne og på stranden ved Blåvandshuk. Fotografierne afdækker de færdige værkers skjulte trin og dokumenterer processens nødvendige man- og maskinpower. Se fotohæfte.

Fotografierne sætter som skulpturudstillingen fokus på det stedsspecifikke ved kulturen og naturen omkring Vadehavet og zoomer ind på detaljer i værkernes materialer og udtryk.

Fotografierne viser, hvordan nogle af kunstnerne arbejdede i stor skala med kæmpeværker, mens andre lod detaljen i det oversete få plads. Nogle forholdte sig til det nære og konkrete, mens andre trak store strøg fra Vadehavet til resten af verden.

De deltagende kunstnere kom fra Island i nord til Sydafrika i syd og repræsenterede hver især et land langs fuglenes Østatlantiske trækrute: Ingrid Ogenstedt (IS), Britt Smelvær (N), Gjøde & Partnere Arkitekter (DK), Kate Skjerning (DK), Stuart Ian Frost (GB), Roger Rigorth (D), Hannah Streefkerk (NL), Monique Bastiaans (B), Erick Fourrier (F), Bosch & Simons (E), Edgar Massul (P), Strijdom van der Merwe (ZA).

Kunstnerne blev valgt på baggrund af deres kunstneriske praksis og sammensat således, at den samlede udstilling afspejlede diversitet i både udtryk, materialevalg og tema. Nogle arbejdede i stor skala med kæmpeværker, mens andre zoomede ind på detaljen i det oversete. Nogle forholdte sig til det nære og konkrete, mens andre i store strøg trak forbindelser fra Vadehavet til resten af verden.

Det er håbet, at udstillingen har inspireret, åbnet op for nye verdener og givet noget nyt at tale om og undres over.

Foto: Tim Johnson.