Wadden Tide

Wadden Tide

Wadden Tide

Wadden Tide har tidligere været afviklet i 2014 og 2016 og var dengang en del af Vadehavsfestivalen. Wadden Tide er nu et selvstændigt projekt og ses blandt andet som et naturligt led i at gøre kunstoplevelser tilgængelige for borgere, uanset hvor i landet de bor.

Wadden Tide er den første store kunstudstilling i Danmark med internationalt fokus på det danske vadehavsområdes kultur og natur. De deltagende kunstnere i 2019 var udpeget fra lande, som følger den Østatlantiske trækrute – en rute, der forbinder fuglenes vinterkvarter mod syd med yngleområderne i nord.

Hensigten med Wadden Tide er – med kunsten som middel – at skabe fortællinger omkring det særegne ved Vadehavet, der i Danmark har status som både nationalpark og verdensarv.

Wadden Tide er en stedsspecifik skulpturudstilling ved vadehavet, idet skulpturerne forholder sig specifikt til vadehavsområdet og fremstilles på selve udstillingsstedet.

Værkerne folder temaer ud, som knytter sig til kulturen og naturen ved Vadehavet, bemærkelsesværdige fortællinger og aktuelle problematikker, der knytter an til livet omkring verdenshavene i dag.

Wadden Tide kunne opleves i perioden 31. august - 29. september 2019 i klitterne og på stranden ved Blåvandshuk.