Baggrund

Det hele startede med en Vadehavsfestival

Det hele startede med en Vadehavsfestival

I 2007 indgik Kulturministeriet og Kulturregion Vadehavet, bestående af de fire vadehavskommuner Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde, et kulturelt samarbejde omkring Kulturaftale Vadehavet. Inspireret af ”Springflod”, et kulturelt pionerprojekt langs Vadehavet afviklet2006, besluttede kulturregionen at lade Vadehavets unikke kultur og natur fortolke og tematisere af den nyskabende samtidskunst og lade dette komme til udtryk i en Vadehavsfestival, med afvikling hvert andet år.

Vadehavsfestival 2008 var starten på et berigende samarbejde på tværs af de fire kommuner og rodfæstede sig på blandt andet aktør- og institutionsniveau som en både betydelig og væsentlig kulturbegivenhed. En kulturbegivenhed af høj prioritet, da festivalen satte fokus på egnens helt særlige værdier og overordnet medvirkede til at styrke, fremhæve og udvikle vadehavsområdet. Vadehavsfestivalen blev afviklet i hele vadehavsområdet - fra Varde i nord til Tønder i syd.

Udstillingsprojektet Wadden Tide kom til i 2014 og udgjorde fra start det geografiske centrum, Vadehavsfestivalen havde manglet. Udstillingsprojektet var en del af festivalen i 2014 og 2016, indtil kulturregionen i 2017 besluttede alene at koncentrere sig om Wadden Tide.

I menupunkterne til venstre har du mulighed for at dykke ned i Vadehavsfestivalen og dermed baggrunden for Wadden Tide. Her vil du få indsigt i en lang række kunstneriske arrangementer leveret af lokale, nationale og internationale kunstnere, dokumenteret i både ord og billeder.

Kulturregion Vadehavet vil gerne takke alle, der gennem årene har deltaget og støttet op om Vadehavsfestivalen. Ingen nævnt – ingen glemt.

 

Samarbejdspartnere

Esbjerg Kommune

Fanø Kommune

Tønder Kommune

Varde Kommune