Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale

Wadden Tide har fået følgeskab af et flot undervisningsmateriale. Materialet skal ses som inspiration til og vejledning i, hvordan man kan arbejde med udstillingens temaer i både børnehaven, folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.

Find materialet på Mit Vadehav. Rigtig god fornøjelse!