På sporet af Wadden Tide

På sporet af Wadden Tide

På sporet af Wadden Tide

Som værtskommune har Varde lavet et program med arrangementer rundt i kommunen i udstillingsperioden.

Arrangementerne tager udgangspunkt i Vadehavet, i kulturen og naturen og i de historier og mennesker, der knytter sig til det. Arrangementerne skal ses som spor, der gennem Vadehavet og kunsten relaterer sig til Wadden Tide.

Se program.